Priser

Venteliste

Når du har fått innvilget søknad om plass (og blitt plassert på rett sted på ventelisten), bekreftes dette med faktura på ventelistegebyr, 400 kroner. Dette gebyret betales en gang pr år inntil du får tilbud om sesongmedlemskap/fast plass. Om du ikke betaler dette gebyret, frafalles plassen på ventelisten.

Sesongmedlemskap uten innskudd

Tilbud om sesongplass innebærer at du får tilbud om en plass for 1 år, april til april. Sesongplass koster dobbelt så mye som kontingenten for ordinært medlemskap, men du betaler ikke innskudd for plassen. Prisen inkluderer et oppsett på land om ønskelig hvis båten er mulig å løfte på foreningens slipper.

Plass i boblehavn - (vintermedlemskap)

 Om du vil ha båten i foreningen om vinteren, kan bryggeplass i boblehavn leies for 5 000 kroner.

Ordinært medlemskap

Når du får tilbud om fast plass/innskuddsplass, innebærer dette en konkret plass som du disponerer til du selv endrer medlemskapet (til passivt medlemskap eller oppsigelse). Du betaler da et innskudd for plassen, som du får tilbakebetalt i sin helhet (uten renter) etter at medlemskapet sies opp og plassen er overtatt av en annen. Innskuddet er på kr. 12000 pr meter (bredde på plassen)

Årsavgift 

Årsavgiften beregnes ut fra bredde på båtplassen og faktureres hver våren. Sesong- og faste medlemmer plikter å gjennomfør 2 dugnader og 2 nattevakter hvert år. Når pliktene er utført er årsavgiften  for tiden som følger:

bredde          pris
2 meter        4 110,00
2,5 meter     4 490,00
3 meter        4 860,00
3,5 meter     5 240,00
4 meter        5 610,00
4,5 meter     5 980,00
5 meter        6 360,00

Passive medlemmer

Dersom faste medlemmer skal være uten båten en eller flere sesonger kan man melde seg passiv innen 1 mars slik at plassen kan leies ut som sesongplass. Årsavgiften for passive medlemmer er krr. 1950 pr år. 

Strøm

Til hver båtplass følger eget strømuttak med måler som det påberegnes 1,60 kr pr kWh. Det sendes ut faktura for faktisk forbruk basert på målestand på hvert enkelt uttak 1-2 ganger pr år. Om  man ikke benytter seg av strømuttaket, anbefales det å sette på hengelås slik at man ikke betaler for eventuelle andre som ”låner” strømuttaket. Innehaver av båtplass har selv ansvar for forbruk og må låse uttaket dersom det ikke skal være tilgjengelig for andre. Dersom plassen skal benyttes som boblehavn for andre skal målerstand innrapporteres ved start og slutt på vinterhavn. 

Tilbake