Årshjul Revierhavnens Baatforening 2022

MARS

 

Tirsdag 1. mars

Frist for:

  • å melde seg passiv/aktiv 
  • å søke om eller bekrefte plass i havna for sesongen 2022
  • innsending av forslag til årsmøtet
Mandag 28. mars Medlemsmøte på Skur 28 kl. 18.00
(egen innkalling kommer)

APRIL

 

Fredag 1. april

Sesongåpning kroa

10. april

Båter må være flyttet fra vinterhavnen (bobleanlegget)
NB. Dette er medlemmenes eget ansvar.

9.-10. april

Første dugnadshelg

23.-24. april 

 

Utsett Storslipp og Østslipp

NB: utsett på Vestslippen blir ikke denne helgen grunnet reperasjon av skinnegang. Ny informasjon om tidspunkt for utsett kommer.

Dugnad søndag 24. april

Første nattevakt

Lørdag 23. april 

Årsmøte og Vårfest

MAI

 

30. april og 1.mai

Utsett Storslipp

30. april 

Dugnad

7. og 8. mai

Dugnad

14. og 15. mai

Dugnad

JUNI

 
11.-12. juni Dugnad

Lørdag 18. juni 

RB-dagen

JULI

GOD FERIE

AUGUST

 

Lørdag 20. august

Hovedøyafestivalen

20.-21. august

Dugnad

27.-28. august

Dugnad

SEPTEMBER

 

3.-4. september

Dugnad

24.-25 september

Dugnad

Lørdag 24. september 

Høstfest

OKTOBER

 

8.-9. oktober

Dugnad

15.-16. oktober

Dugnad og Oppsett

22.-23. oktober

 Dugnad og Oppsett