Hva kreves av deg som båteier før oppsett og vinteropplag, inkludert boblehavn

Alle må melde fra hvor de ønsker oppsett, og om de vil ligge i boblehavnen. Fra og med 2018 har styret sendt ut e-post og bedt alle båteiere fylle ut et eget webskjema. Alle med båt i havnen skal fylle ut skjemaet og det sendes ut i et nyhetsbrev mot slutten av sommersesongen. 

 1. Krybbe/sålestykke må være i forsvarlig stand: Båteier er selv ansvarlig for at krybbe/sålestykker er godkjent (meier under krybba), og er i forsvarlig stand til oppsett på høsten og utsettet på våren. Slippmannskapet kan avvise båter hvis krybbe/sålestykker er i dårlig forfatning. Dette kan være råteskader, slarkete sammenføyninger eller at krybben/sålestykket ikke passer til båten. Krybber og sålestykker som må utbedres, blir merket av slippmannskap med rosa/rød spraymaling, og malte deler må byttes/repareres før neste oppsett. Slippkoordinator følger opp pålegg om utbedring og sikrer at medlemmet ikke gis oppsettplass før utstyret er utbedret.

 2. Kom til avtalt tid - de som ikke møter opp må betale et flyttegebyr på kr 1500: Ved oppsett skal båteier komme med båten til avtalt tid. Dersom båteier kommer for sent, kan vedkommende miste plassen, i tillegg til at han/hun må betale et flyttegebyr. Hvis det er kapasitet, kan båteier evt. få plass senere/på et annet løp. 

  Slippmannskapet fyller ut «Skjema for flyttegebyr ved utsett» og sender dette til styret. 

 3. Alle skal rydde etter vinteropplag - ryddegebyr på kr 1500: Dette er spesielt viktig nå når gjerdene rundt opplagsområdet er fjernet. Søppel av alle slag, f.eks. malingsbokser, kluter, plankebiter og flasker m.m. skal fjernes av båteier og kildesorteres i miljøcontaineren ved mastehuset. Dersom plassen ikke er ryddet før utsett, vil medlemmet bli ilagt ryddegebyr inntil 1.500 kroner som faktureres fra styret.

  Slippmannskapet fyller ut «skjema for Ryddegebyr ved utsett på slippene», og sender dette til styret.
 4. Båteier er selv ansvarlig og må ha forsikring

  Båteier er selv ansvarlig for skader på båt og båtutstyr, inkl. båtkrybbe/-stativ/sålestykker.
  Alle båter skal være forsikret. Båteier skal på forespørsel vise forsikringsbevis.


Informasjon om datoer for oppsett

Opp- og utsett tider kunngjøres på foreningens hjemmeside på våren under "Årshjulet", og gjennom nyhetsbrev som sendes ut til alle medlemmene pr. e-post. Nyhetsbrev deles på Facebooksiden Medlemmer i Revierhavnen Baatforening

Eventuelle endringer legges på foreningens hjemmeside og Facebook. Ved tvil kan slippkoordinator kontaktes: Rune Kvarme på mobil 41 54 03 53.


Slippene har begrensninger i forhold kjøldybde og vekt:

Vestslippen: Båt uten kjøl opp til 4.000 kg.
Storslippen: Båt uten og med kjøl inntil 1,80 m. og opp til 6.000 kg. Opp-/utsett avhengig av tidevann.
Østslippen:  Båt uten eller med kjøl inntil 1,60 m. og opp til 4.000 kg.

Når båter spyles ved opptak, må skjell, tang o.l. fjernes fra slippområdet for å unngå forsøpling og vond lukt. River, trillebår og høytrykksspyler er tilgjengelig i foreningen.

Hvem kontakter du hvis du vil ta opp båten utenom regulært opp- og utsett?

 • For opptak på Storslippen kontakter du Inge Fjeld på mobil 900 35 519