Ventelister

Foreningen har båtplasser i breddene 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m og 5 m. Plassen må være noe bredere enn bredden på båten du har, slik at du får plass til å komme inn i båsen med fendere på hver side.

Det er lang ventetid for båter fra og med 3 meters bredde. Dette gjelder både eksisterende medlemmer og personer som ønsker å bli medlem. De som allerede er medlem har fortrinnsrett ved søknad om større båtplass.

Per april 2020 er det 124 søkere (ikke-medlemmer) på venteliste for fast plass i havna. På de største plassene fra og med 3 meter er det minst 4-5 års ventetid. 

Det er et ventelistegebyr for ikke-medlemmer på kr. 400 i året.

Ønsker du å få greie på hvor på ventelista du er plassert er du velkommen til å kontakte styret på styret@revierhavnen.no

Tilbake