Vi kommer til å bruke kompetansebanken vi lanserte for et drøyt år siden for å spørre medlemmer om dere kan bidra på ulike måter gjennom sesongen – hva enten det er praktiske eller politiske prosesser, sikkerhet, miljøtiltak, eller annet.
Hvis du ikke har registrert deg i kompetansebanken kan du gjøre ved å klikke lenken under.

Registrering i kompetansebanken

Praktisk om dugnad

Dugnaden varer fra kl. 10.00-16.00. Den starter med registrering på kontoret og tildeling av arbeidsoppgaver, samt en mat-/drikkebong.  Pass på at du tar ferga (fra Rådhusbryggen) i god tid før dugnadstart kl. 10.00. For sent frammøte kan ikke godskrives som en dugnad.

Kl. 15.30 startes opprydding av redskaper, og kl 16.00 avsluttes dagen med felles måltid på Kroa (varm mat og kald drikke). Dugnadene er viktige både for vedlikehold og samhold i foreningen.

Det er varierende arbeidsoppgaver som gjennomføres i løpet av en sesong, avhengig av behov for vedlikehold på bygninger, brygger og anlegget for øvrig. Om man av helsemessige årsaker ikke kan gjennomføre tungt arbeid, gir du beskjed om dette ved registreringen slik at du kan få lettere oppgaver. Gi gjerne styret beskjed om du har spesialkompetanse på et felt som du ser at foreningen kan benytte (rørlegger/elektriker/dykker/snekker etc).

Kompetansebank

Ved å registrere deg i kompetansebanken kan styret få oversikt over medlemmers kompetanse, og hva de kan bidra på ulike måter gjennom sesongen. Dette kan være bygningskompetanse (snekring, maling o.l.), ulike former for maritim kompetanse, prosjektledelse, sikkerhet, miljøtiltak, eller annet. Hvis du ikke har registrert deg i kompetansebanken kan du gjøre ved å klikke lenken under.

Registrering i kompetansebanken