INFORMASJON OM HVA DU GJØR  PÅ NATTEVAKTA 

Vakten strekker seg fra kl. 18.00 til 06.00  (oppdatert 23. juli 2020)

Hva gjør du når du kommer?

 • Sette på lyset i vaktrommet for å vise at det er nattevakt tilstede. 
 • Ta på gul vest som henger på vaktrommet. 
 • Skrive ned det telefonnummeret deres på whiteboard-tavle som henger på utsiden av døra til båthuset (slik at medlemmer kan kontakte dere). Det kan også være lurt å gi personalet på kroa ditt mobilnummer slik at de vet hvem de skal kontakte ved behov (nattevaktene får gratis kaffe på kroa).

 

Hva skal dere gjøre i løpet av nattevakten?

 • Være tilgjengelig for medlemmer og gjester. 
 • Gå flere runder rundt på hele området i løpet av vakta; kveld, natt og morgen. Bruke lyskaster i tårnet utenfor kontoret og sveip over hele havneområdet noen ganger gjennom natten.
 • Hvis dere ser mangelfull fortøyninger av båter og eventuelt behov for lensing mm så kan dere henvende dere til båteier. Telefonnummer til båteiere finnes i bryggelisteliste på vaktrommet. 
 • Ta gjerne en runde bortom porten før siste båt til byen, slik at alle kommer seg ut av området vårt og med ferga. 
 • Sjekke at porten ut fra foreningsområdet er stengt, særlig etter at kroa er stengt. Sjekk samtidig at låssystemet på portene fungerer.
 • Skifte lyspærer der lyset har gått. Pærer skal ligge på vaktrommet.

 

Før du forlater vakten skal du:

 • Sørge for at vaktrommet er ryddig og rent, og om nødvendig vaskes.
 • Hvis nødvendig vaske dusj/baderom som foreningen disponerer ved toalettene til restauranten. Koronatiltak: tørke over berøringsflater med klorin på alle toaletter i løpet av kvelden. (kroa vasker selv alle toalettene hver dag på morgenen)
 • På hverdager (når kroa er åpen bare i helgene) sjekke at toalettene ved restauranten er i tilfredsstillende stand.
 • Hvis nødvendig tømme søppelkasser på vaktrom, og de tre søppelkassene utenfor båthuset/vaktrommet.
 • Tømme pose og stamp ved motorcontainer for panteflasker ved behov. Fulle poser plasseres ved søppelcointaineren ved flaggstanga (nye plastposer ligger på vaktrommet)
 • Plukke opp småsøppel som ligger på uteområdet (inkludert strandsonen til foreningen) og vanne blomster ved behov. (NB: nytt blomsterbed ved motorcontaineren og sittegruppene)
 • Sjekk at det er ryddig ved avfallsstasjonen ved flaggstanga, og rydde ved behov. 
 • Tømme den grå foreningsbåten (pioner) “Gråtass” for vann ved behov. Gråtass ligger innerst på 2 vest, merket med RB-logo.


Alle må signere “Kvitteringslisten for nattevakter” ved å sende SMS til 2077 med kodeord “Revier Rapport ” i tillegg til nattevaktlogg (se egen perm i vaktrommet). Er det noe som neste nattevakt bør vite om kan du skrive det inn i loggen.Skjer det alvorlige hendelser, eller at du/dere ser behov for vedlikehold så send en e-post til styret@revierhavnen.no