Fra 17. juni 2019 trer ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen for Oslo
kommune, i kraft.

I Oslo kommunes sjøområde, gjelder da:

  • 5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor 150 meter fra land
  • 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av kommunens
    sjøområde.

29. april 2019 trådte ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for
Oslo kommune i kraft. De viktigste endringene i denne er som følger:

  • Det er forbudt å bade i Oslo kommunes sjøområde i umiddelbar nærhet
    av rutegående ferger og annen nyttetrafikk.
  • Innenfor område som er definert som Oslo indre havn, må det søkes Oslo
    Havn KF om tillatelse til å dykke.