Eksempel på sms til 2077

nattevakt

Spørsmål

Hvordan kan jeg se om det er ledig den dagen jeg skal melde meg på?

Svar

Klikk på denne linken for å gå til innlogging: 

Her finner du ledige datoer (krever innlogging) 

Når du er logget inn vil du finne link til en fil som viser hvilke datoer som er opptatt. 

De fleste har sin e-postadresse som brukernavn og finner også en glemt-passordfunksjon der. 

Filen med registrerte nattevakter oppdateres fortløpende. Hvis noen melder seg på før filen er oppdatert, vil medlemmet bli kontaktet av styret pr. telefon / mail.

Hjelp

Hvis du sliter med den nye påmeldingsløsningen, kan du alltid ringe Rune, telefon 414 18 414. Han hjelper deg.

Informasjon om nattevakt

Nattevakten varer fra kl 18.00-06.00. På vaktrommet i Båthuset finner du hvilke plikter som gjelder for gjennomføringen av nattevakt. Det ligger også en huskeliste her I vaktrommet finner du også en gul vaktvest som du har på deg hele vakta, slik at medlemmer og besøkende enkelt kan identifisere nattevakten. Økta innebærer blant annet generelt vakthold, befaring på alle brygger for å se at båtene er forsvarlig fortøyd, kontroll av låste porter, være tilgjengelig for medlemmer og gjester, vask av toaletter og tømming av søppel når Kroa er stengt (vår og høst), samt rapportering om eventuelle hendelser eller behov for vedlikehold.

Registrering av gjennomført nattevakt og rapportering gjøres i to ulike permer som ligger på vaktrommet. Når vakten avsluttes skal det sendes en kort rapport og informasjon om eventuelle mangler på sms. 

Nattevakter som ikke kan møte på oppsatt vakt er selv ansvarlig for å finne stedfortreder blant medlemmene i båtforeningen. Nattevakter som uteblir uten å finne stedfortreder blir fakturert 1000 kroner i uteblivelsesgebyr.

Nye medlemmer bør ta den første nattevakten sammen med et erfarent medlem, slik at kjennskap om plikter og praksis overføres på en hensiktsmessig måte. At foreningen har nattevakter forhindrer tyveri og hærverk, og bidrar til nødvendig oppsyn, vedlikehold og renhold.

Nattevakten er foreningens beskytter og ansikt utad, og møter alle hendelser med respekt og vennlighet!