Revierhavnene har nå innført påmelding til dugnader via sms. Det å sende SMS er enkelt, melding skal sendes til nummer 2077, melding skal begynne med: revier dugnad + dato, antall personer og sett gjerne på medlemsnr. og navn

Her finner du datoer for 2020

Vi kommer til å bruke kompetansebanken vi lanserte for et drøyt år siden for å spørre medlemmer om dere kan bidra på ulike måter gjennom sesongen – hva enten det er praktiske eller politiske prosesser, sikkerhet, miljøtiltak, eller annet.
Hvis du ikke har registrert deg i kompetansebanken kan du gjøre ved å klikke lenken under.

Registrering i kompetansebanken

Praktisk om dugnad

Dugnaden varer fra kl. 10.00-16.00. Den starter med registrering på kontoret og tildeling av arbeidsoppgaver, samt en mat-/drikkebong.  Pass på at du tar ferga (fra Rådhusbryggen) i god tid før dugnadstart kl. 10.00. For sent frammøte kan ikke godskrives som en dugnad.

Kl. 15.30 startes opprydding av redskaper, og kl 16.00 avsluttes dagen med felles måltid på Kroa (varm mat og kald drikke). Dugnadene er viktige både for vedlikehold og samhold i foreningen.

Det er varierende arbeidsoppgaver som gjennomføres i løpet av en sesong, avhengig av behov for vedlikehold på bygninger, brygger og anlegget for øvrig. Om man av helsemessige årsaker ikke kan gjennomføre tungt arbeid, gir du beskjed om dette ved registreringen slik at du kan få lettere oppgaver. Gi gjerne styret beskjed om du har spesialkompetanse på et felt som du ser at foreningen kan benytte (rørlegger/elektriker/dykker/snekker etc).