Hva gjør styret?

Styremøter avholdes i hovedregel hver første tirsdag i hver måned unntatt juli. Mellom styremøtene jobber styremedlemmene med nødvendig oppfølging, planlegging og korrespondanse. Det praktiseres ikke åpent innsyn i referater fra styremøtene, da en stor del av sakene omhandler enkeltmedlemmer.

Styret arbeider med søknader om medlemskap, omplassering av båter, strømavlesning, kontingent og ivaretakelse av medlemmenes behov. En stor del av arbeidet går også med til å ivareta vedlikehold av brygger, tomt og bygningsmasse. Som båtforening har vi en sjeldent stor og flott tomt! Den krever dog mye av både styret og dugnadsfolket. Styret jobber gjennom alle årstider for å legge til rette for en velholdt forening.

RB er medlem av Oslofjordens Båteierunion og Oslo Kommunes småbåtlag. Dette medfører forpliktelser til å drive foreningen i samsvar med vedtak som gjelder for en rekke andre foreninger og som medfører stor grad av oppfølging, rapportering og ulike former for samarbeid. Som leietaker av Oslo Kommune følger også en del saksbehandling for styret.

Hvem sitter i styret?

Navn rolle i styret

Rune Bjåland

styreleder
Gørild Skille nestleder og kasserer

Nina Fjelde

medlemsansvarlig

Erik Tønseth

havneansvarlig

Hroar Hasselberg

områdeansvarlig

Hilde Fasteng

vara og ass. havneansvarlig

Ole Martin Hole

vara og ass. medlemsansvarlig
   

Kontakt: styret@revierhavnen.no

 

Ønsker du å sitte i styret?

Om du selv ønsker å stille til valg, eller har forslag på andre kandidater, ta kontakt med: 

(Jo før, jo bedre)

Ann-Katrin Olsen        tlf: 911 38 034            mail:  anka.olsen@gmail.com

Espen Guldbrandsen  tlf: 468 47 207            mail:  espeng@online.no

Rønnaug Helleland     tlf: 917 06 247            mail:  ronnyhell@hotmail.com

 

Valgkomiteen skal ha klart forslag til nye kandidater til styret til generalforsamlingen. Forslagene presenteres i innkallingen slik at navnene er kjent i god tid før avstemning. Se for øvrig Vedtektene, § 12. Fordeling av styrets verv etc.